Ceník služeb CS20210101
účinný od 1. ledna 2021

1) Jednotkou se rozumí byt nebo samostatný nebytový prostor.
2) Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Ceník základních služeb


Popis službyCena
Výkon funkce statutárního orgánu SVJ (cena se skládá ze dvou částí a platí pro domy do 50 jednotek; pro domy nad 50 jednotek je nezbytné cenu stanovit individuálně)
- stálá měsíční platba za výkon funkce7 500,-Kč/měsíc
- částka za administrativní a technickou správu domu95,-Kč/jednotka/měsíc
Administrativní správa165,-Kč/jednotka/měsíc
Technická správa30,-Kč/jednotka/měsíc
Pouze vedení účetnictví (nezahrnuje mzdové)110,-Kč/jednotka/měsíc
(min. 1650,-Kč/měsíc)
Pouze vedení účetnictví, předpisy záloh a roční vyúčtování služeb135,-Kč/jednotka/měsíc
(min. 1650,-Kč/měsíc)

Ceník doplňkových služeb


Popis službyCena
Vedení mzdového účetnictví
(zahrnuje měsíční hlášení o zaměstnancích)
200,-Kč/osoba/měsíc
Správa úvěru
(rozpočítání anuity mezi členy, předpokládané zůstatky k datu při prodeji bytu, přepočet po mimořádných splátkách nebo úplném doplacení anuity)
50,-Kč/jednotka/měsíc
Správa úvěru se stavebním spořením
(rozpočítání anuity mezi členy, předpokládané zůstatky k datu při prodeji bytu, přepočet po mimořádných splátkách nebo úplném doplacení anuity, rozpočet kreditních úroků a naspořené částky mezi členy)
80,-Kč/jednotka/měsíc
Vedení členské evidence družstva
(tato služba je automaticky součástí služby Správa úvěru a v takovém případě se neúčtuje zvlášť)
10,-Kč/člen/měsíc
Správa jednotky v podílovém spoluvlastnictví
(rozpočítání nákladů a výnosů mezi spoluvlastníky jednotky, zápočty, vyúčtování při změně spoluvlastníka)
500,-Kč/jednotka/měsíc
Vyplňování formulářů dle zadání klienta
(např. formuláře pro banku, pro statistický úřad apod.)
1 000,-Kč/formulář
Přepracování již vyhotoveného ročního vyúčtování služeb spojených s užíváním jednotek na přání SVJ
(např. na základě požadavku SVJ na změnu počtu osob rozhodných pro rozúčtování některé služby)
250,-Kč/jednotka
Pravidelná měsíční kontrola stavu nemovitosti30,-Kč/jednotka/měsíc
(min. 800,-Kč/měsíc)
Výjezd technika
(mimo sjednaný termín pravidelné kontroly)
300,-Kč/výjezd
Práce technika300,-Kč/hodina
Konzultace
(odborná, ústní, vyjádření, stanoviska)
2 500,-Kč/hodina
Právní servis a zastoupení advokátem registrovaným u ČAK2 700,-Kč/hodina
Správa kotelny a vedení provozního deníku kotelny
(týdenní frekvence kontrol)
2 500,-Kč/měsíc
Odečet vodoměrů
(vždy se účtuje i výjezd technika)
15,-Kč/vodoměr
Úklid společných částí domu
(cena se může lišit v závislosti na sjednané frekvenci a rozsahu provádění úklidu; uváděná cena obsahuje úklid společných chodeb a schodišť, 1x týdně v domě do 5 NP, neobsahuje mytí oken)
2 400,-Kč/měsíc
Úschova účetní dokumentace starší dvou let
(cena se hradí za každou uschovanou jednoroční dokumentaci)
1 200,-Kč/rok
Vypracování zprávy o stavu jmění družstva pro zjištění hodnoty vypořádacího podílu při zániku členství
(při počtu členů družstva nad 25, je třeba sjednat cenu individuálně)
8 000,-Kč
Provádění výběrových řízení do 100 tis.Kč včetně
(objem zakázky do 100 tis.Kč; cena se stanovuje dle požadovaného počtu uchazečů)
1 000,-Kč/uchazeč
Provádění výběrových řízení nad 100 tis.Kč
(objem zakázky nad 100 tis.Kč)
dle dohody
Revize účetnictví
(např. po předchozím správci)
dle dohody
Revize a narovnání vnitřních norem
(stanovy, rozhodnutí, usnesení apod. - tato služba je automaticky zdarma zahrnuta ve službě "Výkon funkce statutárního orgánu")
dle dohody
Organizování a příprava schůzí SVJ/BD/SRO
(rozeslání pozvánek (nezahrnuje poštovné), včetně programu schůze v souladu s platnou legislativou a stanovami, příprava zápisu ze schůze, přepočet hlasování; uvedená cena je stanovena pro schůze, jejichž program obsahuje max. 3 body jednání; cenu v případě schůzí, jež budou mít na programu více bodů k projednání, je třeba sjednat individuálně. Tato služba je automaticky zdarma zahrnuta ve službě "Výkon funkce statutárního orgánu".)
2 000,-Kč
Přítomnost zástupce naší společnosti na schůzi
(na žádost statutárního orgánu SVJ/BD/SRO; tato služba je zdarma jednou ročně zahrnuta ve službě "Výkon funkce statutárního orgánu")
2 500,-Kč/hodina
Příplatek za přítomnost zástupce naší společnosti na schůzi po 19:00 hodině1 000,-Kč/hodina
Vyřizování pojistných událostídle dohody
Cena za dopravu
(při cestě našeho pracovníka na místo mimo území hlavního města Prahy za účelem výkonu správy domu)
10,-Kč/km
Kopírování nebo tisk - černobíle
(oboustranně x2)
25,-Kč/strana A4
Kopírování nebo tisk - barevně
(oboustranně x2)
50,-Kč/strana A4
Zasílání písemností poštou
(k ceně se připočítá cena za kopírování nebo tisk)
75,-Kč/zásilka

Designed by Jerkman a.s. - division IT © 2021 Správa bytových domů s.r.o.