Ceník služeb CS20230101
účinný od 1. ledna 2023

1) Jednotkou se rozumí byt nebo samostatný nebytový prostor.
2) Ceny jsou uvedeny bez 21 % DPH.

Ceník základních služeb


Popis službyCena bez DPH
Výkon funkce statutárního orgánu SVJ (cena se skládá ze dvou částí a platí pro domy do 50 jednotek; pro domy nad 50 jednotek je nezbytné cenu stanovit individuálně)
- stálá měsíční platba za výkon funkce8 500,-Kč/měsíc
- částka za administrativní a technickou správu domu195,-Kč/jednotka/měsíc
Administrativní správa195,-Kč/jednotka/měsíc
(min 1950 Kč/měsíc)
Technická správa (poskytujeme pouze spolu s administrativní správou)50,-Kč/jednotka/měsíc

Ceník doplňkových služeb


Popis službyCena bez DPH
Vedení mzdového účetnictví
(zahrnuje měsíční hlášení o zaměstnancích)
500,-Kč/osoba/měsíc
Správa úvěru
(rozpočítání anuity mezi členy, předpokládané zůstatky k datu při prodeji bytu, přepočet po mimořádných splátkách nebo úplném doplacení anuity)
100,-Kč/jednotka/měsíc
Správa úvěru se stavebním spořením
(rozpočítání anuity mezi členy, předpokládané zůstatky k datu při prodeji bytu, přepočet po mimořádných splátkách nebo úplném doplacení anuity, rozpočet kreditních úroků a naspořené částky mezi členy)
150,-Kč/jednotka/měsíc
Poplatek za zpracování písemného formátu výpisu z účtu
(poplatek se účtuje v případě, že bankovní účet nepodporuje elektronický formát mezibankovního přenosu dat ABO (soubory s příponou GPC a KPC) pro elektronickou výměnu finančních datových zpráv, a je proto třeba při vedení účetnictví zapisovat pohyby na účtu manuálně)
500,-Kč/výpis z účtu
Poplatek za správu více bankovních účtů
(poplatek se účtuje při vedení účetnictví jsou-li zřízeny více než 2 bankovní účty, a to za každý třetí a následující účet)
100,-Kč/účet/měsíc
Správa jednotky v podílovém spoluvlastnictví
(rozpočítání nákladů a výnosů mezi spoluvlastníky jednotky, zápočty, vyúčtování při změně spoluvlastníka)
750,-Kč/jednotka/měsíc
Evidence pronájmu společných částí
(např. pronájem sklepu, kořárkárny, střechy pro billboard apod.)
195,-Kč/nájemce/měsíc
Vyplňování formulářů dle zadání klienta
(např. formuláře pro banku, pro statistický úřad apod.)
1 500,-Kč/formulář
Vystavení potvrzení o zdanitelných příjmech250,-Kč/osoba
Zpracování ročního Vyúčtování daně z příjmu450,-Kč/osoba
Přepracování již vyhotoveného ročního vyúčtování služeb spojených s užíváním jednotek na přání SVJ
(např. na základě požadavku SVJ na změnu počtu osob rozhodných pro rozúčtování některé služby)
250,-Kč/jednotka
Pravidelná měsíční kontrola stavu nemovitosti50,-Kč/jednotka/měsíc
(min. 1000 Kč/měsíc)
Výjezd technika
(mimo sjednaný termín pravidelné kontroly)
500,-Kč/výjezd
Práce technika500,-Kč/hodina
Konzultace
(písemná i ústní vyjádření, stanoviska, jakož i příprava podkladů pro právní spory apod.)
2 700,-Kč/hodina
Právní servis a zastoupení advokátem registrovaným u ČAK2 700,-Kč/hodina
Správa kotelny a vedení provozního deníku kotelny
(týdenní frekvence kontrol)
2 500,-Kč/měsíc
Odečet vodoměrů
(vždy se účtuje i výjezd technika)
15,-Kč/vodoměr
Úklid společných částí domu
(cena se může lišit v závislosti na sjednané frekvenci a rozsahu provádění úklidu; uváděná cena obsahuje úklid společných chodeb a schodišť, 1x týdně v domě do 5 NP, neobsahuje mytí oken)
5 200,-Kč/měsíc
Úschova účetní dokumentace starší dvou let
(cena se hradí za každou uschovanou jednoroční dokumentaci)
2 400,-Kč/rok
Vypracování zprávy o stavu jmění družstva pro zjištění hodnoty vypořádacího podílu při zániku členství
(při počtu členů družstva nad 25, je třeba sjednat cenu individuálně)
12 000,-Kč
Provádění výběrových řízení do 100 tis.Kč včetně
(objem zakázky do 100 tis.Kč; cena se stanovuje dle požadovaného počtu uchazečů)
1 000,-Kč/uchazeč
Provádění výběrových řízení nad 100 tis.Kč
(objem zakázky nad 100 tis.Kč)
dle dohody
Revize účetnictví
(např. po předchozím správci)
dle dohody
Revize a narovnání vnitřních norem
(stanovy, rozhodnutí, usnesení apod. - tato služba je automaticky zdarma zahrnuta ve službě "Výkon funkce statutárního orgánu")
dle dohody
Organizování a příprava schůzí SVJ/BD/SRO
(rozeslání pozvánek (nezahrnuje poštovné), včetně programu schůze v souladu s platnou legislativou a stanovami, příprava zápisu ze schůze, přepočet hlasování; uvedená cena je stanovena pro schůze, jejichž program obsahuje max. 3 body jednání; cenu v případě schůzí, jež budou mít na programu více bodů k projednání, je třeba sjednat individuálně. Tato služba je automaticky zdarma zahrnuta ve službě "Výkon funkce statutárního orgánu".)
2 700,-Kč
Přítomnost zástupce naší společnosti na schůzi
(na žádost statutárního orgánu SVJ/BD/SRO; tato služba je zdarma jednou ročně zahrnuta ve službě "Výkon funkce statutárního orgánu")
2 700,-Kč/hodina
Příplatek za přítomnost zástupce naší společnosti na schůzi po 19:00 hodině1 000,-Kč/hodina
Vyřizování pojistných událostídle dohody
Cena za dopravu
(při cestě našeho pracovníka na místo mimo území hlavního města Prahy za účelem výkonu správy domu)
10,-Kč/km
Kopírování nebo tisk - černobíle
(oboustranně x2)
25,-Kč/strana A4
Kopírování nebo tisk - barevně
(oboustranně x2)
50,-Kč/strana A4
Zasílání písemností poštou
(k ceně se připočítá cena za kopírování nebo tisk)
75,-Kč/zásilka
Pořízení úplného výpisu z katastru nemovitostí
(např. pro zjištění data změny vlastnictví jednotky)
500,-Kč/ks

Designed by Jerkman a.s. - division IT © 2023 Správa bytových domů s.r.o.